هدف از طراحی سایت

هدف از طراحی سایت چیست؟

با گسترش کسب و کار ها در محیط وب، قطعا برای صاحبان کسب و کار این سوال مطح می شود که؛ هدف از طراحی سایت چیست؟ هر چند هدف اصلی از طراحی یک وب سایت ممکن است بسته به نوع کسب و کار و نیازهای خاص شما متفاوت باشد. اما می توان گفت به طور کلی هدف از طراحی سایت، افزایش تعداد مشتری و میزان درآمد است. البته باید بگوییم طراحی سایت